2012 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. ( Tebliğin 3.1. Bölümü )

Buna göre, 2012 yılı birinci Geçici vergi dönemi için uygulanacak kurlar, 31.03.2012 tarihinde geçerli olan, yani TC Merkez Bankasınca belirlenerek ilan edilmiş olup, ilan edilen kurlar aşağıdaki gibidir.

DÖVİZİN CİNSİ

DÖVİZ

EFEKTİF

ALIŞ

SATIŞ

ALIŞ

SATIŞ

1 ABD DOLARI

1.7729

1.7815

1.7717

1.7842

1 AVUSTRALYA DOLARI

1.8408

1.8528

18323

1.8639

1 DANİMARKA KRONU

0.31806

0.31963

0.31784

0.32037

1 EURO

2.3664

2.3778

2.3647

2.3814

1 İNGİLİZ STERLİNİ

2.8367

2.8515

2.8347

2.8558

1 İSVİÇRE FRANGI

1.9609

1.9735

1.9580

1.9765

1 İSVEÇ KRONU

0.26616

0.26893

0.26597

0.26955

1 KANADA DOLARI

1.7787

1.7867

1.7721

1.7935

1 KUVEYT DİNARI

6.3318

6.4152

6.2368

6.5114

1 NORVEÇ KRONU

0.31057

0.31266

0.31035

0.31338

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

0.47418

0.47504

0.47062

0.47860

100 JAPON YENİ

2.1567

2.1710

2.1487

2.1792

 Kasada mevcut yabancı ülke paraları için efektif alış kuru kullanılır, banka hesaplarında mevcut yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenir. ( 283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği )

              SPK’ya tabi kurumlardan dövizli borçlarını döviz satış kurları ile değerleyenler, döviz satış kuru ile döviz alış kuru arasındaki farkı KKEG olarak kurumlar vergisine ilave edecekleridir. Söz konusu tutarlar izleyen dönemde “diğer indirim” olarak dikkate alınacaktır.