6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Genel ve özel yürürlük tarihleri

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU GENEL VE ÖZEL

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

 Genel Tarihler

 13 Ocak 2011         Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun TBMM’de kabul ediliş tarihi               

 14 Şubat 2011         Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayınlanış tarihi

 1 Temmuz 2012      Yeni Türk Ticaret Kanunu genel yürürlük tarihi

 Özel Yürürlük Tarihleri

 1 Temmuz 2012

1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul yapılması imkanlarından faydalanılması için gerekli esas sözleşme tadillerinin yapılması. (Kapalı şirketler için seçimlik)

1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen şirketlerin

gerekli prosedürleri başlatması 

14 Ağustos 2012 

Esas sözleşme hükümlerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün 

1 Ekim 2012 

Tüzel kişi ortakların temsilcisi olan yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi ve yeni atamaların yapılması için son gün 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca sözleşmelerden bileşik faiz öngören hükümlerin çıkartılması için son gün

 1 Ocak 2013 

Konsolide ve solo finansal tablo hazırlanmasında ve ticari defterlerin tutulmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın (TMS/TFRS) uygulanmaya başlaması

Esas sözleşmelerde yer alan farklı genel kurul toplantı ve karar nisaplarının kanun ile uyumlu hale getirilmesi    

14 Şubat 2013

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 201. maddesinin 1. fıkrasında öngörülmüş bulunan oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hükmün yürürlüğe girmesi

 1 Mart 2013

Bağımsız denetçinin atanması (Denetçinin anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin yetkili organı tarafından en geç 1 Mart 2013 tarihine kadar atanması gerekmektedir)

 1 Temmuz 2013

Anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde bulunan nama yazılı payların devri ile ilgili kısıtlama ve özel düzenlemelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün

 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren her sermaye şirketi bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen hususlara ayırmak zorundadır

 14 Şubat 2014

 Mevcut sermayelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen asgari sermayelere yükseltilmesi için son gün

 Paylar üzerindeki oy hakkında aşan imtiyazların Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi

 1 Temmuz 2014

Bağlı şirketler nezdinde Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 202. Maddesi kapsamına giren kayıplar var ise hakim şirket tarafından denkleştirilmesi için son gün

 1 Temmuz 2015

 Pay sahibi ve ortakların şirkete karşı olan borçlarının nakdi ödeme yapılarak kapatılması için son gün