Defter Tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi Zorunluluğu

                        DEFTER TASTİKLERİNDE TİCARET SİCİL TASTİKNAMESİ ARANMASI ZORUNLUĞU

 

Defter Tasdiklerinde; Bu yıl Ticaret Sicil Tasdiknamesi aranmaktadır. TTK 64/3 Mad. Gereğince, “Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı, ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabileceği ve açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde noterin, ticaret sicili tasdiknamesi aramak zorunluluğu vardır. “ Denilmektedir.

Bu sebeple defter tasdiklerinizin noter tarafından yapıldığı hallerde, Ticaret Odasından Ticaret Sicil Tasdiknamesi alınması gerekmektedir.