Yeni Türk Ticaret Kanunu’ na göre Ana Sözleşme Örnekleri