Yeni Türk Ticaret Kanunun’ da ki değişiklikler ( Güm. ve Tic. Bak. Sunumu)

Bilindiği üzere “6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu” 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren Yeni TTK beraberinde birçok tartışma getirmiştir. Bu tartışmalar yaklaşık bir yıldır kamuoyunu meşgul ederken geçtiğimiz günlerde ” 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun ”  da bir dizi değişiklik yapan “6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’ nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında değşiklik yapılmasına dair kanun ” yasalaşmıştır

Yasalaşan değişiklik kanunu, üzerinde tartışılan bir çok hususu değiştirmiş olup, bu değişikliklere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nın hazırlamış olduğu sunum özet niteliğindedir. 

ilgili sunuma buradan ulaşabilirsiniz.