Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinde Yatırım İndirimi Uygulaması

Anayasa Mahkemesi Gelir Vergisi Kanunu’ nun geçici 69′ uncu maddesinde yer alan ve yatırım indirimi kullanımını kazancın % 25 ‘i ile sınırlayan hükmü 09.02.2012 gün ve 2010/93, 2012/20 sayılı Kararı ile iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi, Bu karar Resmi Gazete’de yayımlanıncaya kadar. iptal edilen hükmün yürürlüğünü de durdurmuştur.

Yürürlüğü durdurmanın mevcudiyeti sebebiyle 09.02.2012 tarihinden itibaren verilecek tüm gelir vergisi kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannaneleri üzerinde yatırım indiriminin % 25 sınırlaması olmaksızın uygulanabileceği ve dolayısıyla 2011 yılına ait gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde de uygulamasının iptal kararı çerçevesinde yapılabileceği görüşünü ifade ettikten sonra, yürürlüğün durdurulması kararının ancak 09.02.2012 tarihinden itibaren sona eren hesap dönemleri için geçerli olabileceği yönende görüşler de olabileceği belirtilerek, Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamalarının izlenmesi , herhangibi bir açıklama yapılması halinde ihtirazi kayıtla beyan seçeneğinin değerlendirilebileceği görüşü hakim olmuştu.

Maliye Bakanlığı bu kapsamda internet vergi dairesinin e-beyanname bölümüne koyduğu bir açıklama ile bu konuya açıklık getirmiştir. Bu açıklamada; Anayasa mahkemesinin 09.02.2012 tarihinde vermiş olduğu E:2012/93 sayılı iptal ve yürürlüğü durdurma kararı gereğince 2011 dönemini için yıllık gelir vergisi beyannamesinde yatırım indiriminden faydalanmak isteyen mükelleflerin yeniden düzenlenmiş beyanname düzenleme programını “gerekli programlar” bölümünden   indirip kurmaları gerektiği , bu tarihe kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi vermiş ve beyanamesinde yatarım indirimi bulunan mükelleflerin ise düzeltme beyannamesi vermek suretiyle dürümü düzeltebilecekleri belirtilmiştir.

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere Maliye Bakanlığı da 2011 yılı gelir ve Kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde yatırım indiriminin %25 sınırlaması olmaksınız uygulanabileceği görüşündedir. Dolayısıyla mükeelleflerin ihtirazi kayıt olmaksızın beyanda bulunmaları mümkün olmaktadır.