2013 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. ( Tebliğin 3.1. Bölümü ) 

Buna göre, 2013 yılı ikinci Geçici vergi dönemi için uygulanacak kurlar, 30.06.2013 tarihinde geçerli olan, yani TC Merkez Bankasınca belirlenerek ilan edilmiş olup, ilan edilen kurlar aşağıdaki gibidir.

 

DÖVİZ

EFEKTİF

ALIŞ

SATIŞ

ALIŞ

SATIŞ

1 ABD DOLARI

1,9248

1.9282          

1,9235

1.9311

1 AVUSTRALYA   DOLARI

1,7740

1.7855          

1,7658

1.7962

1 DANİMARKA   KRONU

0,33650

0.33815        

0,33626

0.33893

1 EURO

2,5137

2.5183          

2,5119

2.5221

1 İNGİLİZ   STERLİNİ

2,9292

2.9445          

2,9271

2.9489

1 İSVİÇRE   FRANGI

2,0323

2.0454          

2,0293

2.0485

1 İSVEÇ   KRONU

0,28516

0.28811        

0,28496

0.28877

1 KANADA   DOLARI

1,8339

1.8421          

1,8271

1.8491

1 KUVEYT   DİNARI

6,7110

6.7988          

6,6103

6.9008

1 NORVEÇ   KRONU

0,31814

0.32027        

0,31792

0.32101

1 SUUDİ   ARABİSTAN RİYALİ

0,51324

0.51417        

0,51939

0.51803

100 JAPON   YENİ

1,9400

1.9529          

1,9328

1.9603

Kasada mevcut yabancı ülke paraları için efektif alış kuru kullanılır, banka hesaplarında mevcut yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenir. ( 283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği )

SPK’ya tabi kurumlardan dövizli borçlarını döviz satış kurları ile değerleyenler, döviz satış kuru ile döviz alış kuru arasındaki farkı KKEG olarak kurumlar vergisine ilave edecekleridir. Söz konusu tutarlar izleyen dönemde “diğer indirim” olarak dikkate alınacaktır.