2014 YILINDA YENİ TTK VE VUK’ A GÖRE TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümlerine göre  TÜRMOB tarafından 2014 yılında tutulacak defterler ve tasdik durumlarını gösteren açıklayıcı nitelikte Sirküler yayınlanmış olup bilgilerinize sunulmuştur. 

Söz konusu sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.