Mükellef Bilgileri Bildirimlerinin düzenlenme süresi hakkında

413 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlenmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi hakkında;

Bilindiği üzere mükelleflerin vergisel yükümlüklerinin temelini sicil kayıtları oluşturmaktadır. Faaliyet gösterilen sektörlerin doğru belirlenerek bir takım mali ve ekonomik teşvik ve prim esaslarının belirlenmesi, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin takibi ve bu suretle kamu alacağının güvence altına alınması, mükelleflerle kamu kurumları arasında hızlı ve etkili iletişim kanallarının kurulması gibi mükellefiyete ilişkin birçok bilginin doğruluğu ve güvenilirliği sicil kayıtlarının doğruluğuna bağlıdır. 

Mükelleflerin sicil bilgilerinde bulunan bazı hatalar, kimi durumlarda doğrudan mükelleflerin mağdur olmasına sebep olmaktadır. Örneğin, faaliyette bulunduğu sektör kodu yanlış olan bir mükellef yapılan analiz çalışmalarında, hatalı bir şekilde analize tabi tutulmakta ve neticede mükellefler bundan olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla mükelleflerin sicil bilgilerinin güncellenmesi, kendileri açısından da son derece olumlu sonuçları olan bir uygulamadır. 

Bu kapsamda 413 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca “Mükellef Bilgileri Bildirimi” ,  1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecektir.