Yurt Dışı Varlık Barışı Uygulaması Rehberi


Yurt dışı varlık barışı uygulamasına ilişkin olarak Gelir İaderesi Başkanlığınca hazırlanan “Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesi Kapsamında Yurt Dışı Varlık Barışı Uygulaması” rehberi yayınlanmıştır.

Rehberde, gerçek veya tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınmasına ilişkin uygulama esasları, söz konusu varlıkların bildirim ve beyanına ilişkin hükümler, bildirim ve beyanın vergi incelemesi karşısındaki durumu ile istisna kapsamında bulunan yurt dışı kazançların beyanları hakkında açıklamalar ve konu hakkında örnek uygulamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere buradan ulaşabilirsiniz.