E-fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Firmalar İçin Önemli Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılması planlanan elektrik altyapı çalışması nedeniyle 5 Aralık 2014 Cuma Günü Saat 19:00 ile 8 Aralık 2014 Pazartesi Saat 07:00 saatleri arasında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına erişim geçici olarak kapatılacaktır.

Bu nedenle, 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “9. Sorumluluk ve cezai müeyyideler” bölümünde yer alan; 

“e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur. “ 

hükmü gereğince isteyen mükelleflerimiz, söz konusu tarih aralığında, ticari hayatın aksamaması adına, anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırdıkları kağıt faturalarını kullanabileceklerdir. 

Kamuoyuna duyurulur.
GiB