Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

Mirasçıların vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”ne elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Ölüm halinde mirasçıların yapması gereken işlemlere yönelik hazırlanan rehberde; veraset ve İntikal vergisi açısından yapılması gerekenler, gelir vergisi açısından yapılması gerekenler, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi açısından yapılması gerekenlere ilişkin konulara yer verilmiştir. 
 

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

KAYNAK: www.gib.gov.tr