Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi

Mükellefleri hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan “Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi”  pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır. 

Rehberde; mükellefiyetin tesis edilmesinden sona erdirilmesine kadar geçen süreçte mükelleflerin var olan hakları ile yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülüklere yer verilmiştir.  

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

KAYNAK: www.gib.gov.tr