2015 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere ilişkin Kriterler Değişmiştir

Sayın Yetkili;

01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile

a) Aktif toplamı elli milyon ve üstü Türk Lirası

b)Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası

c)Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü

kriterlerinden en az ikisini sağlayan firmalara 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Bağımsız Denetim” şartı getirilmiştir.

Firmamız tarafından sözkonusu Bağımsız Denetim hizmeti verilmekte olup, hayırlı günler ve çalışmalar dileriz.

 

                                                                                                                          Ahmet YELİS

                                                                                                                         Bağımsız Denetçi

                                                                                                                     Yeminli Mali Müşavir