2015 Yılı Faaliyet Dönemi Denetçisinin 2016 Yılı İçinde Seçilmesi

2015 Yılı Faaliyet Dönemi Denetçisinin 2016 Yılı İçinde Seçilmesi

T.C KAMU GÖZETİMİ

MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

KURUL KARARI

Karar Tarihi: 12/05/2016

Karar No : 75935942-050.01.04 – [03/  ]

Gözetim ve Denetim (II) Daire Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarihli müzekkeresinde; 2015 yılı hesap döneminde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 397 inci maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi olduğu tespit edilen bazı şirketlerin 2015 yılının denetçisini 2016 yılında seçtikleri ve 2016 yılında denetim sözleşmesini akdettikleri tespit edildiği belirtilmiştir.

TTK’nın 399 uncu maddesinin birinci fıkrasında, denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesinin şart olduğu belirtilmiştir.

Bu bağlamda, denetimin ait olduğu hesap döneminden sonraki dönemlerde yapılan denetçi seçimine dayanılarak imzalanan denetim sözleşmeleri çerçevesinde yapılacak denetimler ile TTK’nın 397 inci maddesinde öngörülen bağımsız denetim zorunluluğunun yerine getirilmiş olamayacağına ve keyfiyetin Başkanlık tarafından kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.