2016 Yılında Uygulanacak Yeni Oran ve Tarifelere İlişkin Pratik Bilgiler

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi

16 Yaşından Büy.

16 Yaşından Küç.

Brüt Ücret

1.647,00

1.647,00

Sigorta Primi İşçi Payı

230,58

230,58

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

16,47

16,47

Gelir Vergisi Matrahı

1.399,95

1.399,95

Gelir Vergisi

209,99

209,99

Damga Vergisi

12,50

12,50

Kesintiler Toplamı

469,54

469,54

Net Ücret

1.177,46

1.177,46

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi

Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5)

337,64

İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2)

32,94

Toplam İşveren Katkısı

370,58

 

2016 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI 

Medeni Durum

Aylık (TL)

Medeni Durum

Aylık (TL)

Bekâr

123,53

 

 

Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz

148,23

Evli, eşi çalışan ve çocuksuz

123,53

Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

166,76

Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu

142,05

Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

185,29

Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu

160,58

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

209,99

Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu

185,29

Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

222,35

Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu

197,64

 

2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)

12.600 

TL’ye  kadar

15%

30.000 

TL’nin

12.600 

TL’si için

1.890

TL, fazlası

20%

110.000 

TL’nin

30.000 

TL’si için

5.370 

TL, fazlası

27%

110.000 

TL’den fazlasının

110.000 

TL’si için

26.970 

TL, fazlası

35%

oranında vergilendirilir

 

2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin)

12.600 

TL’ye  kadar

15%

30.000 

TL’nin

12.600 

TL’si için

1.890  

TL, fazlası

20%

69.000 

TL’nin

30.000 

TL’si için

5.370 

TL, fazlası

27%

69.000

TL’den fazlasının

69.000 

TL’si için

15.190

TL, fazlası

35%

oranında vergilendirilir

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

DÖNEMİ

TUTARI

01.01.2016 – 30.06.2016 Dönemi

4.092,53 TL

  

FATURA DÜZENLEME VE AMORTİSMAN SINIRI

Yıllar

İstisna Tutarları

2016

900 TL

 

VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ

Yıllar

İstisna Tutarları

2016

13,70 TL

  

KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNA TUTARLARI

Yıllar

İstisna Tutarları

2016

3.800 TL

  

2016 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde)

İvazsız intikallerde 
vergi oranı  
(yüzde)(*)

İlk

210.000 TL için

1

10

Sonra gelen

500.000 TL için

3

15

Sonra gelen

1.110.000 TL için

5

20

Sonra gelen

2.000.000 TL için

7

25

Matrahın

3.820.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

2016 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

·   Evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden 170.086 TL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 340.381 TL’si,

·   İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 3.918 TL’si,

·   veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır

  

DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA
(Değer Artış Kazançları) İSTİSNA TUTARLARI

Yıllar

İstisna Tutarları

2016

11.000 TL