Kurumlar Vergisi Beyannamesi İle İlgili Hatırlatmalar

Kurumlar Vergisi Beyannamesi verme süresi 01.04.2017 tarihi itibari ile başlamıştır. Bu süre 25.04.2017 saat 24:00 kadar devam edecektir.

Bu sürenin daha sağlıklı işlemesi ve gereksiz zaman kaybının oluşmaması için;

1-) Kurumlar Vergisi Beyannamenizi doldurmadan BDP beyan sistemini güncellemeyi unutmayınız.

2-) Kanunen kabul edilmeyen giderlerin sınıflandırmasını yapınız.

3-) Yabancı para pozisyonunu ekinin çalışmasını yapınız.

4-) Transfer fiyatlandırması ve Örtülü kazanç ekinin çalışmasını yapınız.

5-) Bilanço ve Gelir Tablosu dip notlarını doldurunuz.

6-) Kesinti Yolu ile ödenen vergi tablosunu doldurunuz.

7-) Kar Dağıtım tablosunu doldurunuz.

😎 2016 / Aralık dönemine ait e-defter verme süresi 2017 / Nisan sonudur.

9-) Kurumlar Vergisi beyannamesinden sonra verilen Kesin Mizan Bildirimi 27.07.2016 tarihli 29835 sayılı resmi gazetede yayımlanan 472 sayılı V.U.K. tebliği ile kaldırılmıştır.