Şubat Ayı Mali Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar

            ŞUBAT 2017 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ 

7 Şubat 2017 Salı

Ocak 2017 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Şubat 2017 Perşembe

16-31 Ocak 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Şubat 2017 Cuma

16-31 Ocak 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

14 Şubat 2017 Salı

2016 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık) Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyanı

15 Şubat 2017 Çarşamba

Ocak 2017 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

17 Şubat 2017 Cuma

2016 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık) Gelir ve Kurum Geçici Vergi Ödemesi

20 Şubat 2017 Pazartesi

Ocak 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2017 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2017 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

23 Şubat 2017 Perşembe

Ocak 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Ocak 2017 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Ocak 2017 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Ocak 2017 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi                                                  

24 Şubat 2017 Cuma

Ocak 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

1-15 Şubat 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Şubat 2016 Pazartesi

1-15 Şubat 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2016 Yılı Gelir Vergisi Beyanı

Ocak 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Ocak 2017 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Ocak 2017 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Ocak 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

28 Şubat 2017 Salı

Ocak 2017 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Ocak 2017 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2016 Yılı Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi