2020 Yılında Değişen Vergiler ve Mevzuat Hakkında Bilgiler

2020 Yılında Vergi Cezaları, Dijital Hizmet Vergisi, Konut Vergileri, Binek Oto, Sporcu Ücret Gelirleri , Personel Taşıma Giderleri, Eser Sahipleri Serbest Meslek Kazançlarında Beyan, Konaklama Vergisi ve Gelir Vergisi Tarifesinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklayıcı bilgi notlarına aşağıdaki “2020 Yılında Değişen Vergiler ve Mevzuat Hakkında Bilgiler” başlığına tıklamak suretiyle ulaşabilirsiniz.

2020 Yılında Değişen Vergiler ve Mevzuat Hakkında Bilgiler