2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 12 (on iki) olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karar için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notu için tıklayınız.