193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Süreler Uzatıldı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Süre Uzatımı

30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30994

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1948

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 90 ıncı maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI