60 Yaşını Doldurmuş Mükellefler İle Engellilik Veya Hastalığı Nedeniyle Vergi Dairesine Gidemeyecek Durumda Olan Mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Beyannamelerinin Verilmesi

2019 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2020 yılının MART ayının 1 inci gününden 30 uncu günü akşamına kadar beyanname vermeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, sadece kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerin, randevu almaları halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacaktır.

Bu işlem için ilgili mükellefler 189 Vergi İletişim Merkezini (VİMER) arayarak randevu alabilirler.