Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı Güncellenmiştir

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 ila 7 nci maddelerinde düzenlenen dijital hizmet vergisinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan ve 5 Şubat 2020 tarihinde görüş ve öneriye açılan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı, gelen görüş ve öneriler değerlendirilmek suretiyle güncellenmiştir.

Güncellenmiş Taslakta yer alan konuların geliştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 2/3/2020 günü akşamına kadar lozdemir@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.