Eğitim Hizmetlerinde KDV İndirimi Gider Pusulası İle İade Edilebilecek

Eğitim Hizmetlerinde KDV İndirimi

Eğitim Hizmetlerinde KDV Oranı İndiriminin Velilere İadesi Gider Pusulası Düzenlenerek Yapılabilecek

ÖZET:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Özel Okullar Derneği’ne hitaben gönderilen 10.09.2020 tarih ve E.101262 sayılı yazıda; 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020 tarihinden önce düzenlenmiş faturalarda %8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde aradaki %7’lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlenmek suretiyle yapılmasının mümkün olduğu ve gider pusulalarındaki KDV’nin eğitim öğretim hizmeti veren mükellefler tarafından alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabileceği açıklandı.

Yemek hizmetlerinde ise Yazıda ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında sunulan yemek hizmetlerinin 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/24) sırası kapsamında %8 oranında KDV’ye tabi olduğu ve anılan BKK’nın geçici 6’ncı maddesi uyarınca söz konusu hizmetlere 31 Temmuz 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1 KDV oranı uygulanacağı açıklandı.

Yazıda açıkça belirtilmese de 31 Temmuz 2020 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilecek yemek hizmetleri için 31 Temmuz 2020 tarihinden önce düzenlenmiş faturalarda %8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde aradaki %7’lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlenmek suretiyle yapılmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Servis hizmetlerinde ise KDV oranı %8 olarak uygulanmaya devam edecektir.

30/8/2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/08/2020 tarihli ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen geçici 7’nci madde uyarınca; üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için %8 olarak uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı %1’e indirilmiş, konuyla ilgili açıklamalarımıza 30.08.2020/173 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Özel Okullar Derneği’ne hitaben gönderilen 10.09.2020 tarih ve E.101262 sayılı yazıda; 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020 tarihinden önce düzenlenmiş faturalarda %8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde aradaki %7’lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlenmek suretiyle yapılmasının mümkün olduğu ve gider pusulalarındaki KDV’nin eğitim öğretim hizmeti veren mükellefler tarafından alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabileceği açıklandı.

Ayrıca söz konusu KDV’nin mükelleflerce ilgili dönemde indirim yoluyla giderilememesi halinde Kanunun 29/2 maddesi kapsamında indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde yüklenim KDV olarak dikkate alınması mümkündür.

Söz konusu yazıda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında sunulan yemek hizmetlerinin 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/24) sırası kapsamında %8 oranında KDV’ye tabi olduğu ve anılan BKK’nın geçici 6’ncı maddesi uyarınca söz konusu hizmetlere 31.07.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1 KDV oranı uygulanacağı açıklanmıştır.

Yazıda yemek hizmetlerine ilişkin %7’lik KDV farkının alıcılara iadesinin ne şekilde yapılacağı belirtilmemekle birlikte gider pusulası düzenlenmek suretiyle iadesinin yapılabileceği ve yemek hizmeti veren mükellefler tarafından alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Yemek ve servis gibi hizmetler için ayrı ayrı fatura düzenlenmesi mümkün olduğu gibi, eğitim-öğretim hizmetine ilişkin olarak düzenlenen faturada ayrıca gösterilmeleri de mümkündür.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Özel Okullar Derneği’ne Gönderilen Yazı İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: TÜRMOB