Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

10 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31035

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına ilişkin değişikliğe buradan ulaşabilirsiniz.