KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ İLE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

ÖZET
− 01/01/2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunacak
işyerleri için son başvuru tarihi 31/01/2021 olarak belirlenmiştir.
− 31/12/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa
çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 28/02/2021 tarihine kadar uzatılmıştır

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA VE BAŞVURU
SÜRELERİNİN UZATILMASININ ESASLARI

23/12/2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3316 ve 3317 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararları gereği kısa çalışma başvuru süresi ile kısa çalışma ödeneğinden
yararlanma süreleri uzatılmıştır.
1) Buna göre;
− Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında
zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01/01/2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa
çalışma talebinde bulunacak işyerleri için son başvuru tarihi 31/01/2021 olarak
belirlenmiştir.
− -Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler işçilerin işsizlik ödeneklerinden
mahsup edilmeyecektir.
2) Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep
gerekçesiyle 31/12/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş
olmak,
− Kısa çalışma ödeneği sure uzatımından yararlanmak için süre uzatımı için yeni bir
başvuruya ve uygunluk tespitine gerek bulunmamak,
− Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için aynı şartları aşmamak
kaydıyla,

işverenler en son 28/02/2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin uzatılmasına karşılık, işyerinin
tamamında veya bir kısmında kısa çalışmadan vazgeçerek işyerinde normal çalışma
düzenine dönen işverenler normalleşme desteğinden yararlanabilir.

Saygılarımızla…