(Düzeltme)Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Onay Süreci Hakkında

Bilindiği üzere “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” ortak alınması ile ilgili, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Tebliğ hükümlerine göre, söz konusu uygulamaya 1/1/2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilmiş olup, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri (SGK işyeri tescil kütüklerinde faaliyette bulunulan alan kısmı “Genel Bütçe Kapsamında” olarak işaretlenenler) hariç olmak üzere 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır.

Bu kapsamda hazırlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri E-Beyanname sistemi üzerinden verilmektedir. Söz konusu işlemler esnasında beyanname kontrolü aşaması bulunmaktadır. Bu aşamada sisteme yüklenen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri SGK tarafından kontrol edilmekte olup işlemler sırasında onay süreci firmaların çalışan sayılarına göre artış göstermektedir. 

Sistemin önümüzdeki süreçte hızlanacağı kanaatini taşımakla birlikte, sistemde oluşabilecek aksaklık ve gecikmeler nedeniyle mağduriyet yaşamamanız için, 2020 / Ocak Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinizi son günlere bırakmadan onaylamanızı tavsiye ederiz.