Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi İçin Bugün Son Gün

2019 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 Mart – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında verilecektir.

• Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2019 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 30 Nisan 2020 Pemrşembe gün sonuna kadar elektronik ortamda göndereceklerdir.

• Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Başkanlığımız internet sayfası (www.gib.gov.tr) üzerinden ulaşılabilir.

2019 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksit olmak üzere;

• Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 30 Nisan 2020 tarihine kadar,

• İkinci taksitin 31 Temmuz 2020 tarihine kadar,