600 Bin TL’yi Aşan Brüt Ücret Geliri Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Zorunluluğu

600 Bin TL’yi Aşan Brüt Ücret Geliri

7 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan 7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile birlikte yapılan düzenlemeyle 2020 yılı için yayınlanmış olan dördüncü gelir dilimi 600.000 TL’yi aşan brüt ücret ödemeleri için gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. İlgili tutarı aşan brüt ücret ödemeleri tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve tek işverenden elde edilmiş olsa dahi gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dahil edilmesi halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçirim indirimi düşülmeden önceki tutarı mahsup edilecektir.

Ayrıca aşağıda yer alan ücret ödemeleri için beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Türkiye’de yerleşik olmayan (dar mükellef) gerçek kişilerin, tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirmiş olan ücret gelirleri için yıllık beyanname vermeleri gerekmemektedir.

4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 12’inci maddesine göre, Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu kanun kapsamında yer alan şartları taşıyan personele yapılan ücret ödemeleri gelir vergisine tabi olmadığı için, 600.000 TL üzerinde ücret geliri elde edilse dahi beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu‘nun geçici 2’nci maddesine göre Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücret gelir vergisinden istisna edilmiştir. Dolayısıyla, istisna kapsamındaki bu ücretler için beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.