6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

Ocak 2021 Sendikaların Üye Sayıları

31 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31381

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2021 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Tıklayınız