7326 Sayılı Kanun Yapılandırma Başvuru ve Ödeme Süreleri

7326 Sayılı Kanun Yapılandırma Başvuru ve Ödeme Süreleri

7326 Sayılı Kanun Yeniden Yapılandırma Süreleri

Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Genel Tarihleri

Başvuru/ödeme türü Süre
Yapılandırmaya konu olacak alacakların belirlenmesinde esas alınan beyan/vade tarihi 30 Nisan 2021
Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 31 Ağustos 2021
Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksitini ödeme süresi 30 Eylül 2021
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecektutarların ilk taksitinin ödeme süresi 31 Ekim 2021
Matrah ve vergi artırımları için başvuru süresi 31 Ağustos 2021
İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedilme süresi 31 Ağustos 2021
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirme süresi 31 Ağustos 2021
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların dikkate alınacağı bilanço tarihi 31 Aralık 2020
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların vergi dairelerine beyan edilmesi suretiyle kayıtların düzeltilmesi süresi 31 Ağustos 2021

Kaynak: TÜRMOB