Aylık Net 4 Bin 177 TL’den Düşük Olan İşyeri Kira Gelirlerine Stopaj İadesi 

Aylık Net 4 Bin 177 TL’den Düşük Olan İşyeri Kira Gelirlerine Stopaj İadesi

31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre 31.12.2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılan ödemelerde uygulanmak üzere 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren işyeri kiralarından yapılan stopaj oranı %20’den %10’a indirildi. 2021 yılına ilişkin olarak da bu süre Mayıs sonuna kadar yürürlükte olacak.

Kira sözleşmelerinde  kiracıya yapılacak ödemelerin net mi  brüt mü olacağı  hususunun yer almasına veya tarafların kira bedelini bu süre için farklı bir uygulamama izleyecekleri konusundaki yaklaşımlarına göre problemlerin çözülmesi ayrı bir konu.

Aynı net kira tutarında, taşınmazın  sahibi iade alacakken birçok kişi yılın bir kısmında stopaj oranının %10 olarak uygulanması nedeniyle ya iade alamayacak ya da ilave gelir vergisi ödeyecek.

Bu yazımızda 2020 yılının bir kısmında uygulanan işyeri kira stopaj indiriminin, içinde bulunduğumuz beyan dönemi olan Mart ayı boyunca taşınmaz işyeri sahiplerini nasıl etkilediği konusuna değinmekle yetineceğiz.

Örneğin Ocak- Aralık 2020 dönemleri için aylık net kira ödemesi 4.177.-TL olan bir taşınmaz sahibi Ali Bey olsun. Söz konusu gayrimenkulü de (B) Perakende A.Ş. mağaza olarak kiralamış olsun.

Taşınmaz sahibi Ali Beyin ticari veya mesleki kazanç kapsamında gelir vergisine tabi başka geliri olmadığını ve sadece kira gelirinden dolayı elde edilecek olan gelirlerinin gelir vergisi tarifesinde yer alan dilimlerde yer alan oranlarda  gelir vergisine tabi olduğunu varsayalım.

Bu durumda 2020 yılına ilişkin aylık kira gelirinden dolayı Ali Beyin ödeme esnasında yapılan tevkifat ve takip eden yılın Mart ayında vereceği gelir vergisi beyanı ile tevkifatın mahsup sonrası ödeyeceği kiraya ilişkin gelir vergisi stopaj oranları  dönemler itibariyle şöyle olacaktır.

2020 yılı net kira, brüt kira ve stopaj tutarları

Ağustos- Aralık 2020 Dönemi Aylık Ağustos- Aralık 2020 Dönemi 6 Aylık Toplam Ocak- Temmuz 2020 Dönemi Aylık Ocak- Temmuz 2020 Dönemi 6 Aylık Toplam Ocak-Aralık 2020 Toplam
Net Kira 4.177.- 25.062.- 4.177.- 25.062.- 50.124.-
Tevkifat Tutarı         (%10)-(%20) 464,1 2.784,6 1.044,25 6.265,5 9.050,1
Brüt Kira 4.641,1 27.846,6 5.221,25 31.327,5 59.174,1
Aylık Net Kira 4.177.-
Yıllık Net Kira 50.124.-
Tevkifat Tutarı (%20-%10) 9.050,1
Brüt Kira 59.174,1
Götürü Gider (%15) 8.876,1
Gelir Vergisine tabi matrah 50.298.-
Hesaplanan gelir vergisi 9.050.-
Gelir vergisi tevkifatı 9.050.-
Ödenecek kalan vergi 0.00

Örneğimizde 2020 yılı içerisinde net kira gelirinin 4.177.-TL olması halinde Ali Bey için ilave bir gelir vergisi çıkmamaktadır. Yani 2020 yılı ilk altı aylık stopaj oranının % 20, sonraki altı ayda ise % 10 olması halinde gerçek şahıslar için bir başka gelir ve gider unsurları olmaması halinde ne iade de ne de ilave vergi söz konusu olamayacaktır.

%10 Stopaj olmasa idi;

Aylık net 4.177.- TL taşınmaz kira hesaplamasına ilişkin olarak  % 10 olmayıp % 20 olsa idi Ali Bey vergi dairesinden 2.681,68 TL gelir vergisi iadesi alacaktı.

Aylık Net Kira 4.177.-
Yıllık Net Kira 50.124.-
Tevkifat Tutarı (%20) 12.531.-
Brüt Kira 62.655.-
Götürü Gider (%15) 9.398,25
Gelir Vergisine tabi matrah 53.256,75
Hesaplanan gelir vergisi 9.849,32
Gelir vergisi tevkifatı 12.531.-
İade vergi 2.681,68

2020 yılında işyeri kira stopaj oranlarında yapılan indirim nedeniyle, örneğimizde görüldüğü üzere Ali Bey için aylık 4.177.-TL net kira bedeli için ilave bir vergi çıkmamakta. Ancak 2020 yılında işyeri kira stopaj oranında bir indirime gidilmemiş olsa idi Ali Bey Mart 2021 gelir vergisi beyanında 2.681,68 TL vergi iadesi alacaktı.

İsmail KÖKBULUT
Yeminli Mali Müşavir