Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB’e Aktarım Zamanı

Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB’e Aktarım Zamanı

ÖZET:

2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylık ve üç aylık dönemleri ile 2021 yılı aylık ve 3 aylık dönemlerine göre berat dosyalarını yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları.

I-) 2020 YILI İÇİN

2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylık ve üç aylık dönemleri için e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Dönem Berat yükleme zamanı Aktarım Zamanı
Ekim 2020 1 Şubat 2021 15 Nisan 2021’e kadar
Kasım 2020 1 Mart 2021 15 Nisan 2021’e kadar
Aralık 2020 (Gerçek kişi mükellefler) Gelir vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar(31 Mart 2021) 15 Nisan 2021’e kadar
(Tüzel kişi mükellefler) Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar(30 Nisan 2021) 17 Mayıs 2021’e kadar
Dönem Berat yükleme zamanı Aktarım Zamanı
Ekim-Kasım-Aralık 2020 (Gerçek kişi mükellefler) Gelir vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar(31 Mart 2021) 15 Nisan 2021’e kadar
(Tüzel kişi mükellefler) Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar(30 Nisan 2021) 17 Mayıs 2021’e kadar

2020 / Ekim – Kasım – Aralık dönemleri aktarım zamanı tüzel kişi mükellefler için e-Defter berat dosyalarının yüklenme süresi ile uyumlu hale getirilmiştir.

II-) 2021 YILI İÇİN 

2021 yılı aylık veya 3 aylık olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden on beşinci günün sonuna kadar belirlenmiş olup dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1-) Yükleme tercihi üç aylık olan mükellefler

Dönem Berat yükleme zamanı Aktarım zamanı
Ocak-Şubat- Mart 2021 2021 Mayıs ayı sonu 15 Haziran 2021’e kadar
Nisan-Mayıs-Haziran 2021 2021 Ağustos ayı sonu 15 Eylül 2021’e kadar
Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 2021 Kasım ayı sonu 15 Aralık 2021’e kadar
Ekim -Kasım-Aralık 2021 (Gerçek kişi mükellefler) Gelir vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar(31 Mart 2022) 15 Nisan 2022’ye kadar
(Tüzel kişi mükellefler) Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar(30 Nisan 2022) 16 Mayıs 2022’ye kadar

2-) Yükleme tercihi aylık olan mükellefler

Dönem Berat yükleme zamanı Aktarım zamanı
Ocak 2021 2021 Nisan ayı sonu 17 Mayıs 2021’e kadar
Şubat 2021 2021 Mayıs ayı sonu 15 Haziran 2021’e kadar
Mart 2021 2021 Haziran ayı sonu 16 Temmuz 2021’e kadar
Nisan 2021 2021 Temmuz ayı sonu 16 Ağustos 2021’e kadar
Mayıs 2021 2021 Ağustos ayı sonu 15 Eylül 2021’e kadar
Haziran 2021 2021 Eylül ayı sonu 15 Ekim 2021’e kadar
Temmuz 2021 2021 Ekim ayı sonu 15 Kasım 2021’e kadar
Ağustos 2021 2021 Kasım ayı sonu 15 Aralık 2021’e kadar
Eylül 2021 2021 Aralık ayı sonu 17 Ocak 2022’ye kadar
Ekim 2021 2022 Ocak ayı sonu 15 Şubat 2022’ye kadar
Kasım 2021 2022 Şubat ayı sonu 15 Mart 2022’ye kadar
Aralık 2021 (Gerçek) 2022 Mart ayı sonu 15 Nisan 2022’ye kadar
Aralık 2021 (Tüzel) 2022 Nisan ayı sonu 16 Mayıs 2022’ye kadar

GİB tarafından yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenecek tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.

Bu uygulamanın kanuni defterleri saklama ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı unutulmamalıdır.

Mükellefler, belirlenen tarihleri aşmamak kaydıyla e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını istedikleri zaman yüklemekte serbestlerdir.

Bahse konu Kılavuza e-Defter Saklama Kılavuzu linkinden ulaşabilirsiniz.

Diğer taraftan mücbir sebep halinde olan ya da mücbir sebep hali kalkan mükelleflerle ilgili olarak 10.03.2021/59 No.lu Sirkülerimize bakınız.

Kaynak: TÜRMOB