E-Tebligat Başvuruları E-Devletten

24.09.2021 tarihli 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210924-5.htm) göre Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin başvurular e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-sgk-e-tebligat-basvurusu ) üzerinden alınmaya başlanmıştır. Üç aşamadan oluşan ilgili adımları takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.