Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyanı ve Ödemesi İçin Son Gün 30 Nisan

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyanı ve Ödemesi İçin Son Gün 30 Nisan

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyanı ve Ödemesi İçin Son Gün 30 Nisan

Bilindiği üzere, Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP); 30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin esaslar belirlenmiş ve tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca 22.03.2020 Tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ (Sıra No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Sıra No:3) 4.ncü maddesinin 5.nci fıkrasında GEKAP beyanlarının 2021 Yılından itibaren 3’er aylık dönemler itibariyle yapılacağı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart dönemlerini içeren ilk 3 aylık GEKAP bildirimlerinin en geç 30.04.2021 tarihine kadar beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Kaynak: Sistemglobal