İŞVERENLER DİKKAT SGK TEŞVİĞİ İÇİN SON TARİH 30.04.2021

İŞVERENLER DİKKAT SGK TEŞVİĞİ İÇİN SON TARİH 30.04.2021

 

Geriye yönelik SGK TEŞVİĞİ şuan itibariyle 6 ay alınabiliyor.
30.04.2021 tarihi itibariyle KALKIYOR. Geriye yönelik SGK TEŞVİĞİ kalkmadan SGK TEŞVİKLERİNİZİ alalım.

Geriye dönük teşviklerinizi Server group güvencesiyle, 30.04.2021 tarihine kadar ÜCRETSİZ olarak tarayalım ne kadar teşviğinizin çıkacağını size bildirelim.

Bir telefon kadar yakınız…

 

Konuyla ilgili bilgiyi sizinle paylaşmak isteriz.

“Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Kanun teklifinin Nisan ayı içerisinde Resmi Gazete ’de yayımlanması durumunda 5510 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesinin birinci fıkrasına göre geriye dönük teşviklerden 6 ay yararlanma hakkı 30.04.2021 tarihinde sona eriyor.”

MADDE 17-Bu kanunun;
a) 7 nci maddesi 1/4/2021 tarihinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b)13 üncü maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında,
b)Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 18– Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Saygılarımla

Sağlıklı günler dilerim.

 

SERVER GROUP  |  SGK Teşvikleri Uzmanı

+90 216 545 28 29 | www.sigortatesvikleri.com

|Bulgurlu Mah. İzzettinbey Sok. No:26/3 Üsküdar İSTANBUL