KDV Tevkifatında Yeni Dönem

KDV Tevkifatında Yeni Dönem

KDV Tevkifatında Yeni Dönem

16/02/2021 tarih 31397 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile kısmi KDV tevkifatı uygulamalarında önemli değişiklikler oldu.

Yapılan bu düzenleme ile;

1. Tüm tevkifat oranlarında ortalama puanlık artışlar yapıldı. Buna göre daha önce;

— 3/10 olanlar; 4/10

— 5/10 olanlar; 7/10

— 7/10 olanlar; 9/10

olarak değiştirildi.

2. Yapım İşleri Tevkifatında Kapsama giren işlemler genişletildi. İşlem tutarı; 5.0000.000.- TL ‘ yi geçen yapım işlerinde tüm KDV mükellefleri tevkifat yapmakla yükümlü hale geldi.

3. Sigorta Şirketleri, Sendikalar, Vakıf Üniversiteleri ve Mobil Haberleşme işletmeleri de tevkifat kapsamına alındı.

4. Yük ve Servis Taşımacılığı birbirinden ayrılmış, yük taşımacılığında 2/10, Servis taşımacılığında 5/10 tevkifat oranı uygulamasına geçilmiştir.

5. Ticari Reklam Hizmetleri KDV tevkifatı kapsamına alınmış ve oran 3/10 olarak belirlenmiştir.

6. Devlet Malzeme Ofisine yapılan tüm teslimler tevkifat kapsamına alınmış ve 2/10 tevkifat oranı belirlenmiştir.

7. Tevkifat edilen KDV’nin iadesinde, önceki uygulamada; tevkif eden tarafından 2 no’ lu Beyanname ile beyan edilip verginin tahakkuk etmesi yeterli iken, yeni değişiklikle verginin ödenmesi şartı getirilmiştir. Buna göre tevkifat edilen vergi ödenmediği sürece, teslimi yapan firma hakkettiği KDV iadelerini alamayacaktır.

Söz konusu düzenlemeler Tebliğin yayımı tarihini takip eden ay başı olan 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren yapılacak hakediş ödemelerinde güncel tevkifat oranlarının kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.

Kaynak: Sistemglobal