Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların Raporlanması Konulu Webinar Sonuç Raporu

Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların Raporlanması Konulu Webinar Sonuç Raporu

Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların Raporlanması Konulu Webinar Sonuç Raporu

3 Şubat 2021 tarihli, “Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların Raporlanması” konulu Webinar Sonuç Raporu yayımlanmıştır.

1. GİRİŞ

Aslında yıllardır bir şekilde varlığını sürdüren, dönem dönem popülerliği artan, dönem dönem adından pek bahsedilmeyen kriptovarlıklar, özellikle pandemi döneminde Merkez Bankaları tarafından basılan paraların yöneldiği bir yatırım aracı olarak yine gündemde kendine yer bulmuştur.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) olarak, kriptovarlıkların hem teknik yönünün hem de söz konusu varlıklardan kriptoparaların muhasebeleştirilmesi ve raporlanması hususunun ele alınacağı bir webinar düzenlenmesinin kriptovarlıklarla ilgili oluşan soru işaretlerini azaltma konusunda önemli bir adım olacağı ve kriptovarlıklara özgü oluşturulacak düzenlemelere ışık tutabileceği değerlendirilmiş ve KGK uzmanları ile akademisyenlerden oluşan konuşmacı grubuyla “Kriptovarlıklar ve Kriptovarlıkların Raporlanması” konulu webinar düzenlenmesine karar verilmiştir.

Kriptovarlıkların artan önemine karşın gerek uluslararası alanda gerekse Türkiye’de henüz söz konusu varlıkların muhasebeleştirilmesine ve raporlanmasına özgü yasal bir düzenleme oluşturulmamıştır. Henüz yayımlanmış bir düzenleme olmayışı, kriptovarlıkların muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konusunda belirsizliğin hâkim olmasına neden olmaktadır. Yatırım amacıyla elde tutulan kriptoparalar, uluslararası otoriteler tarafından bazı Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla ilişkilendirilmekle birlikte, özellikle kriptopara madenciliğinden elde edilen kriptoparaların nasıl muhasebeleştirilmesi ve raporlanması gerektiğine ilişkin bir yönlendirme dahi bulunmamaktadır.

Bu sebeple kriptoparaların teknik yönüne, mevcut Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS’ler) özelinde nasıl muhasebeleştirilmesi ve raporlanması gerektiğine, bu kapsamda mevcut TFRS’lerin kapsamının, kriptoparaları içerip içermediğine, kriptoparaların muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konusunda TFRS’lerde ne gibi değişiklikler yapılabileceğine ilişkin hususların düzenlenecek olan webinarın konularını oluşturmasının faydalı olacağına kanaat getirilmiştir.

Bu doğrultuda 3 Şubat 2021, saat 14.00’te Birsen NACAR moderatörlüğünde düzenlenen ve KGK youtube hesabından da canlı yayımlanan webinar yoğun ilgi görmüştür. Bu raporda konuşmacıların söz konusu webinarda ifade ettikleri görüşlerine ve kriptoparaların muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin önerilerine yer verilmiştir.

Konunun teknik yönü Boğaziçi Üniversitesi’nden Cemil Şinasi TÜRÜN ve Kadir Has Üniversitesinden Tansel KAYA tarafından ele alınmıştır. Kriptoparaların muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konusu ise Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden Ümmühan ASLAN tarafından genel muhasebe ilkeleri açısından, KGK uzmanları Samet ARSLAN ve Ercan AVUL tarafından ise mevcut TFRS’ler açından ele alınmıştır.

Düzenlenen söz konusu webinarın ve bu webinar sonucunda oluşturulan bu raporun, bu konuda düzenleme yapacak olan otoriteler, bu konuda bilimsel çalışma yapacak olanlar, kriptovarlık yatırımcıları ve kriptopara madenciliği faaliyetinde bulunanlar dâhil ilgili tüm taraflara faydalı olmasını dileriz.

KGK Daire Başkanı Birsen NACAR moderatörlüğünde, akademisyenler Cemil Şinasi TÜRÜN, Prof.Dr.Ümmühan ASLAN ve Tansel KAYA ile KGK uzmanları Samet ARSLAN ve Ercan AVUL’dan oluşan konuşmacı grubuyla “Kriptovarlıklar ve Kriptovarlıkların Raporlanması” konulu 3 Şubat 2021, saat 14.00’te düzenlenen ve KGK youtube hesabından da canlı yayımlanan webinar’a ve söz konusu webinar’ın sonuç raporuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Webinar için Tıklayınız

Webinar sonuç raporu için TIKLAYINIZ