NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA 2 AY DAHA UZATILDI

4857 İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatılması 3592

ÖZET:

– 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/3/2021 tarihinden itibaren,

– Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/03/2021 tarihinden itibaren,

2 ay daha uzatılmıştır.

09 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31418

Karar Sayısı: 3592

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/3/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

8 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI