Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3580)

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3580)

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi 3580

24 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31405 (2. Mükerrer)

Karar Sayısı: 3580

Ekli “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yönetmelik İçin Tıklayınız