Yeni Beyanname Versiyonları Yayımlandı

Yeni Beyanname Versiyonları Yayımlandı

01.04.2021 Yeni Beyanname Versiyonları

Yeni yasal düzenlemeler nedeniyle aşağıdaki listede yer alan beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programlarını güncellemeleri gerekmektedir.

KOD       BEYANNAME ADI

GGECICI     Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi

HARCDIGER    Diğer Kuruluşların Denetimi

HARCKAMU     Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi

KDV1        Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1

KDV2        Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2

KDV2B           Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2B

KDV9015       Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015)

KURUMLAR     Kurumlar Vergisi Beyannamesi

MUHGVKSGK  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (G.V.K. 281)

MUHSGK       Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

MUHSGK2     Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 2

POSET(GEKAP) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

TANAP           Peşin Ödenen Kurumlar Vergisi