2022 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

DEFTER BEYAN SİSTEMİN DE GİB DUYURUSU “SINIF DEĞİŞTİRME”

01.01.2022 tarihinden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef statüsünden “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellef statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin, 01.01.2022 tarihinden itibaren portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak “2022 Yılı Karşılama Ekranına” onay vermeleri ve”Sistem Yönetimi başlığı altında yer alan Defter İşlemleri ^ 2022 Yılı Ekranı ^ İşletme Defteri ^ İşlem Yap” adımlarını uygulayarak “2022 Yılı İşletme Defterlerinin ” Bilanço Geçiş” işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

01.01.2022 tarihinden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin ise; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden, 01.01.2022 tarihinden itibaren başvuru yapmaları ve portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden “2022 Yılı Karşılama Ekranına Onay” vermeleri ve “Sistem Yönetimi ^ Defter İşlemleri” menüsünden “Defter Durum” kontrollerin yapmaları gerekmektedir. Mükellefiyet ve defter durumunuzu dikkate alarak, 2022 vergilendirme dönemi öncesinde bilanço usulüne göre defter tuttuğunuz dönemler için (2022 vergilendirme dönemi hariç) “Bilançoya Geçiş Yap” işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Söz konusu açıklamalara yönelik hazırlanmış “2022 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” ve “2022 Yılı Defter Yönetimi ve Bilanço Esasına Geçiş” başlıklı kılavuzlara defterbeyan.gov.tr adresinde yer alan “Kılavuz” bölümünden ulaşabilirsiniz.

İSMMMO