Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

Sayı : 2022/

Konu : Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

T.C.

HAZÎNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Malumları olduğu üzere. Türkiye genelinde yaklaşık 1 haftadır devam eden yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle; meslek mensuplarımızın bürolarına gidememesi, beyannameleri ve bildirimleri yasal süresi içinde yerine getirebilmek için mükelleflerden bilgi ve belge alamaması, elektrik ve internet kesintileri nedeniyle sistemlere giriş yapılamaması. Defter Beyan Sistemi’ndeki yoğunluk nedeniyle sistemin uzun bir süre devre dışı kalmış olması, enerji tedarik sorunları nedeniyle 24-26 Ocak 2022 tarihleri arasında Organize Sanayi Bölgelerinde ve sanayi tesislerinde elektrik kesintilerinin yapılacak olması nedenleriyle, 26 Ocak 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken.

•    Aralık 2021 dönemine ait Katma Değer Vergisinin beyan ve ödemesi.

•    Ekim-Kasım-Aralık 2021 dönemine ait Katma Değer Vergisinin beyan ve ödemesi,

•    Aralık 2021 dönemine ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan ve ödemesi.

•    Ekim-Kasım-Aralık 2021 dönemine ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyanı ve ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin),

•    Ekim-Kasım-Aralık 2021 dönemine ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların beyan ve ödemesi.

•    Aralık 2021 dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin beyanı ve ödemesine,

ilişkin beyanname verme ve ödeme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması için, odalarımızdan ve meslek mensuplarımızdan gerek yazılı gerekse sözlü başvurular ile ek süreye ihtiyaç duyulduğu Birliğimize bildirilmektedir

Bu çerçevede; yaşanan olumsuz hava şartları, elektrik ve internet kesintileri ve yaşanabilecek sistemsel yoğunluklar nedeniyle, belirtilen beyannamelerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin İdarenizce uygun görülen makul bir süre ile uzatılması hususunda gereğini önemle arz ederim.

TÜRMOB