İmalatçı ve İhracatçı Firmalarda 1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi Nasıl Uygulanır?

7351 Sayılı Kanun ile; 5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

(8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.”                    

Örnek-1:

(T) Halı A.Ş.’nin 2022/Ocak – Mart Dönemi bazı işlemleri şöyledir:

1-Veriler:

Hesaplar Tutar (TL)
600.01 İplik Yurt İçi Satışları 15.000.000
600.02 İmallattan Halı Yurt İçi Satışları 30.000.000
600.03 Ticari Mal Halı Yurt İçi Satışları 25.000.000
601.01 İplik İhracatı 40.000.000
601.02 İmallattan Halı İhracatı 120.000.000
601.03 Ticari Mal Halı İhracatı 60.000.000
2022/Ocak-Mart Geçici Vergi Matrahı 10.000.000

2-Satış Anahtarına Göre Geçici Vergi Matrahlarının Hesaplanması:

%22 Kapsamına Giren Satışlar %23 Kapsamına Giren Satışlar
30.000.000 15.000.000
40.000.000 25.000.000
120.000.000 60.000.000
Toplam 190.000.000 Toplam 100.000.000

 

Hesaplamalar Geçici Vergi Matrahı (%22) Geçici Vergi matrahı (%23)
190.000.000 / 290.000.000×10.000.000 6.551.725.-  
100.000.000 / 290.000.000×10.000.000   3.448.275.-

Örnek-2:

(M) Yağ A.Ş.’nin 2022/Ocak – Mart Dönemi bazı işlemleri şöyledir:

1-Veriler:

Hesaplar Tutar (TL)
600 Rafineri Yağ Satışları 400.000.000
601 Rafineri Yağ Satışları 600.000.000
Toplam Satışlar 1.000.000.000
Geçici Vergi Matrahı 50.000.000

2-Satış Anahtarına Göre Geçici Vergi Matrahlarının Hesaplanması:

%22 Kapsamına Giren Satışlar %23 Kapsamına Giren Satışlar
400.000.000 0
600.000.000 0
Toplam 1.000.000.000 Toplam 0

 

Hesaplamalar Geçici Vergi Matrahı (%22) Geçici Vergi matrahı (%23)
1.000.000.000 / 1.000.000.000×50.000.000 50.000.000  
0 /1.000.000.000×50.000.000   0

Kaynak:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
22.01.2022 – 31727 7351 Sayılı Kanun

 

26.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com