Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmalar Yıllık İşletme Cetveli’ ni 05.05.2022 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekir

Değerli üyemiz,

Sanayi sicil belgesi olan firmalar, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvelleri’ni her yılın ilk dört ayı içerisinde, bildirim mecburiyetleri bulunmaktadır. (01.OCAK.2022 – 30.NİSAN.2022)

30 Nisan Tatil ve Ramazan Bayramı’na rastladığı için Son gün 05 Mayıs 2022’dir.

Yıllık İşletme Cetvelleri, e-devlet web sayfasında bulunan “Sanayi Sicil İşlemleri” uygulaması kullanılarak elektronik ortamda giriş yapılacaktır.

Sanayi Siciline kayıtlı bulunan işletmelerin bahsedilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmemeleri halinde İdari Para Cezası UYGULANACAKTIR.

İşletmelerin cezai durum ile karşılaşmamaları için, 2021 yılına ait “Yıllık İşletme Cetveli” bildirimini en geç 05 Mayıs 2022 tarihine kadar yukarıda belirtilen adrese elektronik ortamda vermeleri gerekir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

İSMMMO Başkanı

Ek: İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Yazısı

T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü

T.C SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İSTANBUL SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 29J03/2022E-78722157-120.02.02-3498830

II Millili III

Sayı :E-78722157-120.02.02-3498830    29/03/2022

Konu :Yıllık İşletme Cetveli

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 6948 sayılı kanunun 5. maddesi gereği, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı “Yıllık İşletme Cetvelini” her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, e-devlet web sayfasında bulunan “Sanayi Sicil İşlemleri” uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş yapmaları zorunludur. Ancak 30 Nisan 2022 tarihinin bu yıl resmi tatile denk gelmesi nedeniyle, işletmelerin, 2021 yılına ait yıllık işletme cetvellerini verme süresi 05 Mayıs 2022 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır. Süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı kanunun 9. maddesi gereği, 2022 yılı içerisinde 2.356 (İkibinüçyüzellialtı) TL idari para cezası uygulanacaktır. Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, yıllık işletme cetveli bildirme yükümlülüğünü, oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle, son günlere bırakmadan yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

Başkanlığınızca, üyelerinize, 2021 yılı yıllık işletme cetvellerinin 05.05.2022 saat 23:59’a kadar zamanında verilebilmesi için; E-posta, SMS, web sayfası vb. iletişim araçlarıyla bilgilendirme yapılması hususunda,

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Abdurrahman AYDIN İl Müdürü

SANAYİ SİCİL BELGESİNİN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

–    KDV Muafiyeti (Makina ve teçhizat alımı)

–    İhraç Kayıtlı Mal Tesliminde KDV Terkin/tade Uygulaması

–    Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfır

–    Sanayi Abonesi Tarifesinden Elektrik Faturası Ödeme

–    İhracat Kredilerinden Yararlanma

–    Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Desteklerinden Faydalanma

–    Kamu ihale kanunu kapsamında yerli istekli lehine fiyat avantajı

İSMMMO