SGK Genelgesi 2022/2 – 2016/16 numaralı Genelgede Değişiklik

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı    : E-92604331-010.06.99-39112931    25.01.2022

Konu : 2016/16 numaralı Genelgede Değişiklik

GENELGE

2022/2

Kurumumuz 02.08.2016 tarihli ve 568 sayılı 2016/16 numaralı “FETÖ/PDY kapsamında kapatılan işyerleri” konulu Genelgesinin “2.1- Kapatılan işyerlerinden işten ayrılışı yapılacak sigortalılar” alt başlığının ikinci paragrafında yer alan “36- OHAL/KHK” ibaresi “36-KHK ile işyerinin kapatılması”, dördüncü paragrafında yer alan “OHAL/KHK” ibaresi de “KHK ile işyerinin kapatılması” şeklinde değiştirilmiştir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Cevdet CEYLAN Kurum Başkan V.

(03.02.2022)