Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde İlave Vergi İndirimi 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde İlave Vergi İndirimi

Sirküler

Bilindiği üzere 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 ve 3/A maddeleri kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım harcamaları kurum kazancından indirilebilmektedir. 3/A maddesinde düzenlenen işletme bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının indirimi 2016 yılında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinden çıkarılarak 5746 sayılı Kanuna 3/A maddesi olarak eklenmiştir. Ancak bu yazımızın konusu 3/A maddesi ile değil 3’üncü madde ile ilgilidir.

3’üncü maddede teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının %100’ü kadar indirim ile Cumhurbaşkanı yetkisiyle belirlenen şartlara uyanların Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarındaki bir önceki yıla göre artışın %50’sine kadar ilave indirim düzenlenmiştir.

3’üncü maddede yer alan bu ilave indirime ilişkin yetki 2016/9092 sayılı BKK ile kullanılmış ve halen ilave %50 indirim devam etmekte idi. Aşağıda paylaştığımız 6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave indirim kriterleri tasarım merkezleri ve tasarım faaliyetleri de eklenerek yeniden belirlenmiştir. Ayrıca uygulamanın süresi 5 yıl daha uzatılarak 31/12/2028 tarihine uzatılmıştır.

Bu kapsamda konuya ilişkin basit bir örnek verelim.

Örnek: Kurumlar Vergisi Mükellefi (A) A.Ş. Ar-Ge Merkezinde 2022 yılında 1 Milyon TL, 2023 yılında ise 1,6 Milyon TL Ar-Ge harcaması gerçekleştirmiştir. (A) A.Ş. 2023 yılında 6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararındaki göstergelerden en az birinde %20 artış sağlamıştır.

– 2022 yılında 1 Milyon TL Ar-Ge indiriminden faydalanabilecektir.

– 2023 yılında ise 1,6 Milyon TL Ar-Ge indirimine ilave olarak Ar-Ge harcamalarındaki artış olan 600.000 TL’nin %50 sine isabet eden 300.000 TL ilave indirim kullanabilir. Yani 2023 yılında kazançtan indirilecek toplam tutar 1,9 Milyon TL olacaktır.

Bilindiği üzere, Ar-Ge ve tasarım indirimi kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden yapılır ve kazançtan indirilir. Kazanç yetersiz ise indirim hakkı sonraki dönemlere devreder. Bu nedenle (A) A.Ş.’nin kazancı yetersiz ise indirim hakkı sonraki yıllara devreder. Ayrıca 1.1.2022 tarihinden itibaren 3’üncü madde kapsamında yararlanılan indirim tutarı 1 Milyon TL’yi geçenler tarafından yararlanılan tutarın %2’si kadar fon ayrılması ve yıl sonuna kadar bu fon ile girişim sermayesi yatırım fon veya ortaklıklarına yatırım yapılması gerektiği de unutulmamalıdır. Ayrılması gereken fon yükümlülüğü, yıllık bazda 20 Milyon TL ile sınırlıdır. Bu nedenle (A) A.Ş. 2022 yılı için 20.000 TL, 2023 yılı için 38.000 TL fon ayırmalı ve sonraki yıl sonuna kadar girişim sermayesi yatırımına dönüştürmelidir.

6652 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İçin Tıklayınız

Ferit TAŞ

VDK Başkan Yardımcısı (E)

Maliye Müfettişi (E)