BDDK Başkan’ı Mehmet Ali AKBEN’ e nezaket ziyareti

İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı  Prof. Dr. Ahmet  İncekara, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erişah ARICAN Vakıf Denetim Kurulu  üyesi   Ahmet Yelis ve  Genel Sekreter  Nahit Özen‘den oluşan heyet, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı   Sayın Mehmet Ali AKBEN’ e vakıf faaliyetleri hakkında bilgi vererek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.