Yeni TTK’ da Yönetim Kurulunun Sorumlulukları ve Yapısı