2005 YENİ KDV ORANLARI

BAZI MAL VE HİZMETLERİN KDV ORANLARINDA 1.1.2005’DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK DEĞİŞİKLİKLER VE

BUNA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ KDV ORANLARI LİSTESİ

(2004/8301 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

 

Bilindiği gibi Bakanlar Kurulu KDV Kanunu’nun 28 inci maddesinde yer alan yetkisini (2002/4480 sayılı Kararı ile) kullanarak KDV oranını;

 

– Kararnamenin ekindeki I sayılı listedeki teslim ve hizmetler için % 1,

– Kararnamenin ekindeki II sayılı listedeki teslim ve hizmetler için % 8,

– Bu listelerde yer almayan işlemler için ise %18 olarak belirlemiştir.

 

2002/4480 sayılı bu ana Kararname ile belirlenen oranlar ilişikte metnini sunduğumuz Bakanlar Kurulunun 2004/8301 sayılı Kararı ile (RG. 29.12.2004 – 25685) değiştirilmiştir.

 

 1.1.2005 ten itibaren yürürlüğe girecek olan oran değişiklikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

1.   KDV ORANI DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYAN MAL VE HİZMETLER :

 

MAL VEYA HİZMETİN CİNSİ

ORAN DEĞİŞİKLİĞİ

Fiğ

% 1 den % 8 e

Buğday unu dışındaki (Hububat, bakliyat, prinç ve bulgurdan elde edilen)  unlar

 

% 18 den % 8 e

Buğday unu dışındaki unlardan imal edilen ekmekler

 

% 1 den % 8 e

Buğday unundan yapılmış kepekli ekmekler ile buğday unundan yapılmış kepekli veya kepeksiz tost, sandviç, hamburger ekmeği gibi katkısız ekmekler dahil

 

% 8 den % 1 e

Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, leblebi ve kestanenin perakende safhadaki satışı

 

 

% 18 den % 8 e

 

Süt tozu, peynir tozu, reçel, pekmez, pestil, tahin, helva, su, maden suyu

 

(likit veya pastörize haldeki yumurtanın da tabii haldeki yumurta gibi % 8 orana tabi olduğu parantez içinde belirtilmiştir.)

 

(“Su” kelimesinin kapsamına, ambalajlı veya ambalajsız içme suları, kullanma suları, tarım alanında kullanılan sular, şehir şebeke suları gibi her türlü su teslimlerinin girdiği kanaatindeyiz.)

 

% 18 den % 8 e

 

Mantı, erişte, simit, poğaça, galeta, kadayıf

% 18 den % 8 e

Taze sebze ve meyvelerden yapılmış konserve, turşu, salamura ile kurutulmuş sebze ve meyveler (dondurulmuş olanlar hariç )

 

% 18 den % 8 e

2828 sayılı Kanun ve 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri

% 18 den % 8 e

“Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma ve servis hizmetleri

 

% 18 den % 8 e

“Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler

% 18 den % 8 e

Kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki

 

% 18 den % 8 e

Reçetesiz satılabilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri, tıbbi ürünler

 

% 18 den % 8 e

İlgili Bakanlıklar tarafından ya da kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil),

 

% 18 den % 8 e

Ambulans hizmetleri,

 

% 18 den % 8 e

Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”, “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ile “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tam Cihazları Yönetmeliği” kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri,

 

% 18 den % 8 e

Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri.

% 18 den % 8 e

 

Bu değişiklik dikkate alınarak revize edilen KDV oranları listesi ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. Bu listelerde yer almayan bütün mal teslimi ve hizmet ifaları için % 18 oranında KDV hesaplanacaktır.

 

1.1.2005 DEN İTİBAREN % 1 VEYA % 8 ORANDA KDV YE TABİ OLACAK MAL VE HİZMETLER

(Aşağıda % 1 veya % 8 e tabi olduğu belirtilenler dışındaki tüm KDV ye tabi mal ve hizmetler % 18 orana tabidir.)

 

( I ) SAYILI LİSTE

 

(%1’E TABİ MAL VE HİZMETLER)

 

1-       Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, leblebi, kestane,

 

2-       Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, defne yaprağı, sumak yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mazı, palamut, mahlep, çöven, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, kendir tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu, kapari (kebere), kanola (kolza), kitre, harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı, 

 

3-       Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

 

4-       Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil) ile küçük ve büyükbaş hayvanların etleri ve bağırsağı (bunların herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen ürünleri hariç), zeytinyağı, patates, kuru soğan, sarmısak, zeytin,

 

5-     Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (Kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,

 

6-       Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,

 

7-       Gazete ve dergiler (3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır),

 

8-       Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar,

 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, “8703.10.18.00.00 Diğerleri”.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.],

 

9-       3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre, sadece finansal kiralamaya konu olan malların (bu listenin 8 inci sırasında sayılan taşıtlar dahil) finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemleri ( Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallar ile aynı Kanunun eki (II) sayılı listenin 87.03, 8703.10.11.00.00, 8703.10.18.00.00, 87.11, 89.03, 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 pozisyonlarında yer alan taşıtların bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, yukarıda sayılanlar dışındaki kara nakil vasıtalarının bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

 

10-   Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8712.00 pozisyonundaki motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtların (sepetli olsun olmasın) münhasıran sakatlar için imal edilmiş olanları ile 87.13 pozisyonundaki engelliler için tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtlar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın),

 

11-   Net alanı 150 m² ’ye kadar konut teslimleri,

 

12-   Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

 

13-   Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m2 ’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

 

14-   24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,

 

15-   4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun kapsamında işletme hakkı devir sözleşmesine konu olan işletme haklarının devir anlaşmaları uyarınca devirleri,

 

16-   İnsan ve hayvan sağlığı için kullanılan, kan ve kan komponentleri,

 

17-   Cenaze hizmetleri,

 

18-  Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi,

 

19-  Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,

 

20-  Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patetes, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları.

 

Bu listenin 2, 3 ve 6 ncı sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı (% 18), 1 ve 4 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı (% 8) uygulanır. Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.

 

Bu listenin 8 inci sırasında yer alan “kullanılmış” deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.

  

( II ) SAYILI LİSTE

 

(%8’E TABİ MAL VE HİZMETLER)

 

A)      TEMEL GIDA MADDELERİ

 

1-       Kümes hayvanları ve balıklar ile bunların etleri (herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen ürünleri hariç),

 

2-      Süt, süt tozu, yoğurt, ayran, peynir, peynir altı suyu ve tozu, yumurta (likit ve pastörize olanlar dahil) hamur mayası, paketlenmiş kuru çay, şeker pancarının işlenmesiyle elde edilen kristal ve kesme şeker, arı balı, reçel, pekmez, pestil, tahin, helva, su, maden suyu

 

3-      Pirinç, bulgur, makarna, mantı, erişte, her nevi ekmek, (1 sayılı listenin 5 inci sırasında belirtilen ekmekler hariç) simit, poğaça, galeta, kadayıf ile hububat, bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un ve irmikler,

 

4-     Yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağlar ile yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağların üretiminde kullanılan ham yağlar, tereyağ, pamuk çiğiti ve pamuk tohumu, prina,

 

5-   Taze sebze ve meyveler ile bunların konserve, turşu, salamura ve kurutulmuşları(dondurulmuş olanlar hariç), taze sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılan tohum, çekirdek, fide, fidan, çelik, daldırma, misel, spor ve benzerleri

 

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

 

1-       3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,

 

2-       13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 114. maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takograf cihazı teslimleri,

 

3-       Sinema, tiyatro, opera, operet ve bale giriş ücretleri,

 

4-      Üniversite ve yüksekokullar ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu  ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,

 

5-       Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,

 

6-       Kitap ve benzeri yayınlar (3266 sayılı Kanunla değişik 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1/a bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

 

7-       Küspe, tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi ve köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanlar dahil)

 

8-       İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler ve aşılar”

9-     Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,

10-   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,

11-   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç).

12- İlgili Bakanlıklar tarafından ya da kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,

13- Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”, “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ile “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tam Cihazları Yönetmeliği” kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri,

14- Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri.